HOE GAAN WE TE WERK?

Stap 1   Laat u inspireren voor uw ontwerp blokhuis op maat
Doe inspiratie op door middel van onze website en onze inspiratiebrochures.
In onze uitgebreide full color brochure en op onze website staan vele voorbeelden van projecten van klein tot groot die we samen met onze klanten hebben ontworpen en gerealiseerd. UIteraard vindt u daar ook informatie over de vele mogelijkheden die ons bouwsysteem in houtstapelbouw biedt.

Het is zeker een meerwaarde om de brochure ook per post thuis te ontvangen, zodat u deze op alle gemak door kunt bladeren. Daar zijn dan ook de actuele prijsindicaties per m2 bijgevoegd. Vraag deze dus gerust aan.

Stap 2   Vraag een brochure met (prijs)informatie aan
Vraag op deze website een van onze brochures aan. Wij zenden u deze daarna met algemene prijsindicaties per m2 toe. U kunt hier aangeven of u de brochure per post of de informatie per mail wilt ontvangen. In beide gevallen ontvangen we graag uw adres.

Stap 3   Uitwisseling van wensen en informatie
Graag bespreken we eerst telefonisch uw wensen, om te kunnen bepalen of we datgene kunnen aanbieden wat u zoekt.

Stap 4   Afspraak op ons bedrijf
Daarna maken we graag een afspraak op ons bedrijf waar we aan de hand van onze modelblokhuizen u nadere toelichting geven en uw wensen nader bespreken. Dit kan alleen op afspraak.

In dit gesprek zal onze projectbegeleider / bouwkundig adviseur uw wensen noteren, u adviseren en ter plekke een schetsontwerp op papier (SO) uitwerken.

Stap 5   Ontwerpfase:  Voorlopig ontwerp met offerte
In deze fase werkt een van onze modelleurs het schetsontwerp uit in een Voorlopig Ontwerp (VO) in 3D. Uiteraard zorgt hij ervoor dat uw wensen verwerkt worden en dat de tekening voldoet aan de eisen van de gemeente, lees het betreffende bestemmingsplan. Er wordt een keuze gemaakt voor de materialen die worden gebruikt, deze vindt u terug in de materiaalstaat op de tekening.

Uiteraard is het belangrijk wat de energieprestaties zijn van een woning, maar ook welke weerslag deze hebben op het milieu. In deze fasen wordt er dus ook aandacht geschonken aan de energiezuinigheid van het gebouw.

Het VO bestaat (minimaal) uit de plattegrond(en), diverse 2D-aanzichten, minimaal twee 3D-afbeeldingen van de buitenzijde van het blokhuis en een materiaalstaat.
Door de QR-codes op de tekening met uw smartphone of tablet in te scannen, kunt u vanaf bepaalde punten virtueel in uw ontwerp rondkijken. Het is een beeld bij benadering, maar geeft u alvast een inkijkje in uw blokhuis in wording.

Het VO is ook geschikt om bij de gemeente voor te leggen in een vooroverleg voor een eerste reactie op uw bouwplannen, voordat het vergunniingstraject wordt opgestart.

Aan het VO zijn tekenkosten verbonden, die we uiteraard van te voren met u doornemen. Deze zullen direct na de geleverde diensten aan u gefactureerd worden.

Om een goed beeld te geven zowel qua ontwerp als budgettair, verzorgen wij op bais van dit VO een gespecificeerde, vrijblijvende offerte op maat.

Stap 6   Vergunningsfase:   Vergunningstekening / Definitief Ontwerp (DO)
Zodra het ontwerp vaststaat en als een omgevingsvergunning vereist is, maakt onze modelleur in opdracht van u een gedetailleerde vergunningstekening / Definitief Ontwerp. Hierbij wordt het VO o.a. uitgebreid met bouwkundige details van het blokhuis, details en tekening van de fundering en situatietekening van het perceel. Het DO zal uiteraard voldoen aan het Nederlands Bouwbesluit.

Naast een gedetailleerde vergunningstekening zijn o.a. vereist: constructieberekeningen zoals statische berekeningen, Bouwbesluit-toetsing, epc-berekening (Energie Prestatie Coëfficient) en een sonderingsrapport  Soms is ook een bodemonderzoek verplicht.

Sinds 1 januari 2021 is de BENG-norm van kracht en wordt er in dit kader een rapportage inzake de Milieu Prestatie Coëfficient geëist.

Welke stukken vereist zijn, is per ontwerp / situatie verschillend.

Wij kunnen u ondersteunen in het vergunningstraject, waarbij u ons ook machtigt tot het digitaal aanleveren van de benodigde stukken t.b.v. de omgevingsvergunning in Omgevingsloket.nl. Dit is een centraal digitaal loket voor het aanvragen en verkrijgen van omgevingsvergunningen in Nederland. U blijft hierbij eindverantwoordelijk en de regie voeren.

Hieraan zijn kosten verbonden die we van te voren zullen bespreken en direct na levering van de geleverde diensten gefactureerd worden.

Stap 7   Opdrachtverstrekking
Zodra de omgevingsvergunning is verleend, zullen wij u de gespecificeerde opdrachtbevestiging het het DO toezenden. Hierin worden ook de besproken betalingsvoorwaarden en de levertijd vastgelegd.

Stap 8   Fase werkvoorbereiding
In deze fase werken onze tekenaars en projectvoorbereiders het blokhuis tot in detail uit ten behoeve van onze productie en bouw.
Zaken als bereikbaarheid van de bouwlocatie, aanwezigheid van evt. leidingen in de grond maar ook nog andere eventuele openstaande punten worden met u afgestemd.

Stap 9   Bouwfase
Het blokhuis wordt in pakketvorm geleverd middels een kraanwagen op de met u afgesproken dag. De bouwplaats dient hierbij bouwrijp en goed bereikbaar voor een vrachtwagen te zijn.

Levering af fabriek
Bij bijgebouwen of (kleinere) blokhuizen is alleen levering af fabriek bespreekbaar, maar we zijn hier niet geheel op ingesteld. Aan de hand van (werk)tekeningen en materiaalstaten kunt u het blokhuis ook zelf opbouwen. Timmer- c.q. bouwrvaring en twee rechterhanden zijn hierbij zeker vereist, met name bij de fundering en de dakconstructie.

Oplevering
Zodra al onze werkzaamheden conform opdracht afgerond zijn, zullen wij een opleveringsgesprek met u plannen.

Nazorg
Hout is een natuurproduct en werkt (met name het eerste jaar na de bouw). Hiermee hebben we uiteraard zoveel mogelijk rekening gehouden in onze constructie (bijvoorbeeld door de ruimte boven de kozijnen en het gebruik van zgn. glijregels). Hierdoor kan het zijn dat raam- of deurkozijnen gaan klemmen. Mocht het niet lukken dit zelf na te stellen, dan komt een van onze monteurs bij u langs om dit op te lossen. Ook in andere gevallen van nazorg kunt u contact met ons opnemen.

<<<

VOLG ONS OOK OP:

OPENINGSTIJDEN

We zijn op afspraak geopend tijdens kantooruren. In weekenden en op feestdagen zijn we gesloten. Wegens zomervakantie zijn we gesloten van vrijdag 26 juli t/m vrijdag 16 augustus a.s.

JANSEN BLOKHUIZEN
Warmseweg 6
7075 EP  ETTEN Gld.
T. (0314) 324197
info@jansenblokhuizen.nl